“BALTIC BRIDGES. Challenges and directions”

Zarówno w 2006 roku jak i w 2016 uczestniczyłem w Kownie w Międzynarodowym Biennale Akwareli.

Top