Spotkanie w Galerii – Starosądecki Międzynarodowy Plener Malarski

W 2016 roku odwiedzili nas uczestnicy Starosądeckiego Międzynarodowego Pleneru Malarskiego. W spotkaniu uczestniczył organizator i komisarz pleneru prof. Marian Nowiński.

Top